خنده جالب چیتا / شکار لحظه ها - فتو نام

خنده جالب چیتا,عکس در مورد یوزپلنگ (چیتا),عکس های چیتا,
در واقع یوزپلنگ در حال خمیازه کشیدن بود که از اون عکس گرفته شده است که این باعث ظاهر شدن اینگونه لبخندی شده است