اموزش فعال کردن Snooze فیس بوک - فتو نام

فعال کردن Snooze فیس بوک,Snooze چیست,Snooze فیس بوک,اسنوز فیس بوک,
قابلیت جدید فیس بوک : نحوه استفاده از قابلیت تعویق جدید فیس بوک این هفته فیس بوک یک ویژگی Snooze جدیدی را ایجاد کرد که به شما اجازه می دهد به طور موقت افراد یا