close
چت روم
آتش دیدن در خواب - عکس کده

به سایت فتو نام خوش آمدید

آتش دیدن در خواب - عکس کده

خواب اتیش,خواب اتش چیه,
حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند